Oppdrag

Vi har lang erfaring i å holde oppvisninger og demonstrasjoner av historisk kamp. Dette kan være alt fra mindre foredrag hvor vi forteller samtidig som vi viser fram våpen, drakt og utstyr - til en full leir med kampshow, bueskyting og andre aktiviteter.

Kamp
Hvordan kjempet en viking? Hva slags våpen og utstyr hadde han? Vi går gjennom de vanligste våpnene, og forteller hvordan man brukte dem. Vi snakker litt om utstyr, fra den vanlige leidangsmann til den profesjonelle soldaten. Hvordan artet det seg når man fylket seg på vollen til strid, og hvor mange skjold kunne man ha med seg til holmgang? Vi snakker om hva som finnes av arkeologiske funn, og hva som sies i skriftlige kilder. Lett krydret med egne erfaringer etter mange slag og trefninger.

Drakt
For å lage en best mulig rekonstruksjon av klær fra perioden, er det nødvendig å se på både arkeologiske funn, samtidige avbildninger og skriftlige kilder. Det finnes naturlig nok ikke mange draktdeler som har overlevd i 1000 år, og det er derfor noen manglende deler i puslespillet. Vi har studert de tilgjengelige kildene og baserer våre drakter på det, og har som mål at rekonstruksjonene skal være blant de beste. Våre drakter blir også grundig testet og brukt, og vi gjør oss dermed erfaringer om hva som fungerer i praksis.

Håndverk
Vi lager en god del av utstyret vårt selv, og dermed har vi også fått litt innsikt i hvordan datidens håndverkere jobbet, med tre, metall, tekstil og lær. Vi kan demonstrere bl.a produksjon av sko, slirer og annet lærarbeid.

Referanser
Vi har blandt annet gjort oppdrag for følgende institusjoner:

Booking
For booking eller mer informasjon om hva vi gjør, kontakt Audun Refsahl på tlf 930 16 992 eller sende mail til post@vikverir.no