Velkommen til Víkverirs websider

Vikverir ble stiftet i 2005 med det formålet å drive historisk gjenskaping, formidling og trening innenfor kampsystemet ‘hærkamp’.

Det betyr at vi lager utstyr strengt etter historiske kilder, trener jevnlig kamp med historiske våpen og tar oppdrag for skoler og museer.

Ønsker du å trene med oss:
- Vi tar fortløpende inn nye rekrutter til trening. Ta kontakt!